Afstemning af konti

Hvorfor afstemme konti?
Har du nogen gange undret dig over, hvorfor man skal afstemme konti, så vil vi her kort forklare, hvorfor du skal gøre det.

Man afstemmer sit regnskab for at sikre, at indtægter og udgifter er korrekt bogført. På den måde er man sikker på at bilagene er bogført på de rette konti og at man har et retvisende billede af firmaets økonomi.

Ved at afstemme regnskabet kan man sikre sig at posteringerne, man har lavet på en konto, stemmer. Samtidig kan man afsløre fejl og mangler i bogføringen, som så kan korrigeres.

Der er flere former for afstemning, som det er en god ide at udføre med jævne mellemrum. Det er bla. bankafstemning, momsafstemning, kreditor/debitorafstemning og kontiafstemning.

Uoverskuligt at afstemme konti
Hvis du selv står for bogføringen, kan det godt virke uoverskuelig at holde styr på og afstemme de forskellige konti. Derfor vælger mange at overlade deres bogføring og afstemning af konti til Dansk Bilagsservice.

Vores digitale løsninger og høje kvalitetsstyring sikrer, at alle dine konti altid er afstemt. Vi sikrer, at fakturaer, bilag osv. altid er ajourført på de rigtige konti, så alt stemmer. Dansk Bilagsservice har en udførlig sikkerhedskontrol, som sikrer, at der ikke opstår uoverensstemmelser i dit bogholderi og i dine bilag. Dine konti bliver for eksempel afstemt så snart, der bliver hævet en faktura i banken.

Vi klarer det for dig
Er du endnu ikke kunde hos Dansk Bilagsservice, kan du udfylde vores kontaktformular, hvorefter vi vil kontakte dig og fortælle om hvordan vi kan hjælpe dig med din bogføring incl. afstemning af konti. Vi hjælper både små og store virksomheder med bogføring og konti afstemning, så de kan bruge tiden på vigtigere ting.